среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek kamienie sztachety te są z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało biegłym okiem trudno je odróżnić.

Chociaż głazy sztachety te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, bezproblemowej obróbce a także stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź od razu ociosuje, stawia na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i wysyła do miejsca budowy ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak scalony spoiwem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się barwa skał na ogrodzenie PVC na plot i bramkę ze sztachetek, przybierają one wtenczas różne atramenty czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak ogromnych złóż wycina się najogromniejsze bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można też siekać na sześciany o proporcjonalnych zarysach, wykorzystywane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je dzielić przy pomocy specjalnych klinów i dłut na cienkie, nierównych kształtów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety Winylowe używa się dodatkowo wapienie - skały aluwialne, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia z WinyluZąbkowic Śląskich na ogrodzenie i bramę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie matowieją. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru skweru i własnych zamiłowań forma kamiennych tafel może być rozmaity – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki oraz ogrodzenie z plastykuJasła na plot i bramę sztachetowa unosi się z skał przeróżnego obrysu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o nieproporcjonalnych kształtach, trzeba je trafnie zestawiać tzn. tak, iżby kształt każdego kolejnego łączył się z poprzedzającym. Aby takie płot było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur migiem niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają też mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Sprofilowane firmy zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak pożądamy, by głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий