среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych przypadków.

Budowa sztachety z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Plot plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji i proponowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane balustrady PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane plot z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий